Добре дошли в интернет сайта на нашето училище!

   Основно училище „Петко Рачев Славейков”, с. Церова кория е наследник на 225 години традиция, при които борбата за просвета е равнозначна на борбата за запазване на българската идентичност. Дало своя принос за устремното духовно изграждане на нацията, будило и възпитавало няколко поколения уверено продължава своя ход и днес като общинско, средищно училище с район за обучение на децата от Церова кория, Пчелище, Миндя и Къпиново. Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. То включва гараж за училищния автобус, столова, физкултурен салон, локално парно отопление, два компютърни кабинета.село Церова кория

  Село Церова кория се намира в центъра на котловина, разположена между Велико Търново и хребетите на Средна Стара планина. На север от него се извисява висок баир-СТРАНАТА, пресечен от прохода Клисурата, който води за Драгижево, Лясковец и за Дунавската равнина. На юг от него се шири равнина, набраздена с долове, рътлини и обширни дъбрави, разположени край двата бряга на река Веселина и водещи към Капиновския манастир „Свети Никола” и Плаковския манастир „Свети Илия”, а зад тях се извисяват върховете на Балкана, пресечени от горния Еленски проход. От селото се отделя път на запад, който води през Пчелище и Присово за Велико Търново. На изток друг път минава през Капиново и Миндя за Елена.
Това географско разположение на селото определя неговото историческо значение от древни времена. То е едно от най-старите селища в котловината. Възниква по време на траките на един километър източно от сегашното село.През римската епоха в селището има пътна станция на римския път от горния Еленски проход, водещ към Никополис ад Иструм. През периода на Първата и Втората българска държава селото се разраства и процъфтява. Преживява страшните нашествия на османските завоеватели. Два века по-късно поробителят му нанася нов удар, като го разрушава до основи. Голяма част от населението се заселва във вековната церова гора и изгражда ново селище. Оттук селото носи и името си - Церова кория.Изглед от село Церова кория