Нашето училище


   През 1969 година на общоселско събрание отдел ”Просвета” при ОНС - гр.Велико Търново обявява училището за първенец и предлага да носи името „Петко Рачов Славейков”. И днес училището носи това име. В духа на новите изисквания учителският колектив открива ученически занимални, осигуряват се допълнителни учебни пособия. През този период ползотворна е работата на директора Иван Минчев, на учителите Стефка Бъкличарова, Весела Дечева, Петър Петров и Стефка Попова.
От 1 септември 1976 година за директор е назначен Стефан Костов Славчев, който проявява упоритост и последователност за преустройство и интензификация на учебно-възпитателния процес. Изгражда се много добра материална база с всички необходими учебно-технически средства и пособия. Освен учебните дисциплини многобройни са и извънкласните форми. Главен организатор е учителката по литература Димитринка Хр. Донева. Танцовият състав се класира на първо място на прегледите във Велико Търново. На 1 декември 1984 година в Церова кория се чествуват 200 години просветно дело и 140 години обществено училище със светски начин на обучение. За големите си заслуги в развитието на просветното дело училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - I степен. Днес в училището в Церова кория учат ученици от селата Пчелище, Капиново, Миндя и Церова кория.
От 1 септември 2010 година за директор е назначена Таня Генова Вълчева.

Педагогически колектив

Творчество

Извънкласни дейности

По-голямата част от извънкласните форми към училището са тясно обвързани с читалището в село Церова кория, което подпомага финансирането на някои от дейностите. Детският танцов състав ”Великденче” с ръководител Петър Петров представя училището ежегодно на общинския преглед на танцовото изкуство в град Велико Търново и на Балканфолк. Изнася концерти в Церова кория, Къпиново, Пчелище и Миндя по повод на различни годишнини и чествания.Голяма популярност има и детската театрална студия „Буратино” с ръководител Димитринка Донева. Нейните представления винаги се посрещат с голям интерес и от малки и големи. С реализираните постановки детската студия се изявява както на местни сцени, така и на общинския празник „Малкият принц”, който се провежда в село Самоводене. Особено успешни са драматизациите на приказките „Неродена мома”, „Снежанка”, „Нарът с рубинови зърна”, „Червената шапчица”. Децата с голямо удоволствие се превъплъщават в ролите на приказните герои и някои от тях са отличени с призови места на детския театрален празник.
Групата за модерен балет се създава по инициатива на децата. Те творят танци по любими песни, като получават подкрепата на училищното и читалищното ръководство за костюми и използване на музикална техника, както и за осигуряване на хореограф-консултант. С танците „Дъга”, „Пипи”, „Перуански танц”, „Каубойски танц” и много други групата винаги е получавала заслужени аплодисменти, когато се е изявявала на сцена. Последните две години тя участва и на общинския преглед на модерното танцово изкуство в град Велико Търново, където има достойно представяне.Вокална група „Славейче” се ръководи от младата учителка Христина Лазарова. Репертоарът на групата е голям и децата с желание изпълняват научените песни на организираните училищни тържества и концерти. Учениците от училището се включват и в групата за изворен фолклор към читалище „Развитие” в село Церова кория, която редовно участва в общинския преглед на народното творчество, провеждан в село Ресен.